Met onze manier kun je de locale ondernemer en de locale economie steunen. Door te innoveren worden er nieuwe kansen geboren. Dat kost geld, maar dat verdient zich uiteindelijk vanzelf terug. Innovatie en  duurzaam produceren, dat is de uitdaging! De huidige eisen vragen om constante vernieuwing. De techniek gaat snel vooruit dus kiezen wij voor de slimste oplossing. Mijn plannen worden serieus genomen. Ik moet investeren om door te kunnen groeien en met de steun van het fonds heb ik nu de mogelijkheid. Mijn ondernemersbloed gaat weer sneller stromen! Ik vind het leuk om, naast het goede rendement op mijn deelname, in contact te komen met gedreven ondernemers en hun bij te staan met mijn kennis Mijn eigen lunchroom, mijn droom is eindelijk werkelijkheid. Het is prettig wanneer je medeondernemers kunt helpen met jouw ervaring en adviezen Door onze expansie kunnen we ook wat gaan betekenen voor de locale werkgelegenheid, dat is een pluspunt

Rechtsvorm en organisatiestructuur

Het fonds heeft gekozen voor de rechtsvorm ‘Stichting’ en draagt de naam “Stichting Financieringsfonds MKB Drechtsteden”.

Doelstelling van de stichting is het ontwikkelen van activiteiten gericht op het bijeenbrengen, verstrekken en beheren van bedrijfskredieten aan ondernemers tegen marktconforme voorwaarden en het aanbieden van begeleidings- en coachingstrajecten.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Van de leden van het bestuur wordt één bestuurder benoemd uit een bindende voordracht opgemaakt door de directie van Ten Raede Groep en één uit een bindende voordracht opgemaakt door Kodde & Van Oosten B.V. en één uit een bindende voordracht opgemaakt door de deelnemersraad van de Stichting. Het bestuur kiest uit haar midden een (vice)voorzitter en eventueel een secretaris.

 Het oprichtingsbestuur bestaat uit :

  • De heer Gerard Verkruijsse als voorzitter
  • De heer Dirk van Oosten als vicevoorzitter

Het bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het fonds. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één bestuursvergadering gehouden ten kantore van Ten Raede Groep te Dordrecht, welke wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Geldige besluiten kunnen uitsluitend worden genomen met 2/3e meerderheid van stemmen met uitzondering van toe- en afwijzingen van kredietaanvragen. Deze dienen door het voltallige bestuur te worden bekrachtigd.

 

Deelnemersraad

Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan de deelnemersraad. Elke deelnemer heeft automatisch zitting in de deel-nemersraad, elke participatie geeft recht op 1 stem in de deelnemersraad.

De deelnemersraad kiest uit haar midden een voorzitter alsmede een kandidaat (bij voorkeur de voorzitter van de deelnemersraad) voor de bestuursfunctie van de stichting. Ten minste twee maal per jaar wordt een deelnemersvergadering gehouden onder leiding van de voorzitter.

De door het stichtingsbestuur vastgestelde balans en staat van baten en lasten, alsmede de begroting, behoeven de goedkeuring van de deelnemersraad.

 

Nieuws
13 februari 2015
Succesvolle start Kinderspeelparadijs mede mogelijk gemaakt!

Persbericht – FFMKB steunt lokale ondernemers

19 juni 2014
Financieringsfonds MKB Drechtsteden officieel van start!

Het startschot is gegeven! Financieringsfonds MKB Drechtsteden is officieel van start gegaan! Lees hier het persbericht van juni 2014.

7 januari 2014
FFMKB in het AD

Op vrijdag 29 november 2013, heeft dagblad AD de Dordtenaar een artikel aan het Financieringsfonds MKB Drechtsteden gewijd. U kunt het gehele artikel hier lezen.